Bhopal. India - MIC
Bhopal. India - MIC

Oil on masonite, 24" X 24"


Cheswold, DE - TCE
Cheswold, DE - TCE

Oil on masonite, 24" X 24"


Flint, MI - Lead
Flint, MI - Lead

Oil on masonite, 24" X 24"


Havertown, PA - PCP
Havertown, PA - PCP

Oil on masonite, 24" X 24"


Hinkley, CA - Cr-6
Hinkley, CA - Cr-6

Oil on masonite, 24" X 24"


Indianapolis, IN - PVC
Indianapolis, IN - PVC

Oil on masonite, 24" X 24"


Isle of Palms, SC - Naled
Isle of Palms, SC - Naled

Oil on masonite, 24" X 24"


Pelham, AL - Benzene
Pelham, AL - Benzene

Oil on masonite, 24" X 24"


Standing Rock, Dakotas - TBD
Standing Rock, Dakotas - TBD

Oil on masonite, 24" X 24"


Bhopal. India - MIC
Cheswold, DE - TCE
Flint, MI - Lead
Havertown, PA - PCP
Hinkley, CA - Cr-6
Indianapolis, IN - PVC
Isle of Palms, SC - Naled
Pelham, AL - Benzene
Standing Rock, Dakotas - TBD
Bhopal. India - MIC

Oil on masonite, 24" X 24"


Cheswold, DE - TCE

Oil on masonite, 24" X 24"


Flint, MI - Lead

Oil on masonite, 24" X 24"


Havertown, PA - PCP

Oil on masonite, 24" X 24"


Hinkley, CA - Cr-6

Oil on masonite, 24" X 24"


Indianapolis, IN - PVC

Oil on masonite, 24" X 24"


Isle of Palms, SC - Naled

Oil on masonite, 24" X 24"


Pelham, AL - Benzene

Oil on masonite, 24" X 24"


Standing Rock, Dakotas - TBD

Oil on masonite, 24" X 24"


show thumbnails